За проекта

Проектът е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания. Проектът се изпълнява от Сдружение „Национална пациентска организация и „Българска стопанска камара“. Двете организации имат богат опит в дейности, инициативи и проекти, посветени на подпомагането на лица с увреждания за интеграцията им на пазара на труда. В този аспект, целите и дейностите, заложени в проектното предложение изразяват последователността и устойчивостта на кандидата и партньора по отношение на интеграцията на лица с увреждания.

Новини